REGULAMIN FITMAG

 1. Zasady ogólne
  1. Niniejszy Regulamin dotyczy zajęć organizowanych przez Magdalena Wójcik-Dąbrowska FitMag, ul. Bolesławicka 22/86, 03-352 Warszawa, NIP 5242184986, REGON 142122635, nr telefonu: 502 037 511, 509 083 375, adres email: biuro@fitmag.pl, www.fitmag.pl
  2. Zajęcia prowadzone przez FitMag polegają na:
   1. nauce pływania,
   2. zajęciach aqua fitness
  3. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów aqua fitness oraz pływania. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.fitmag.pl
  4. W zajęciach oferowanych przez firmę FitMag mogą brać udział osoby pełnoletnie, w przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest zgoda rodziców. Osoby biorące udział w zajęciach tym samym oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych w wodzie i zapoznały się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem obiektu, na którym odbywają się zajęcia, zobowiązując się do ich przestrzegania.
  5. Przed przystąpieniem do ćwiczeń zalecamy konsultację lekarską.
  6. W przypadku jakichkolwiek dysfunkcji aparatu ruchu należy poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia przed rozpoczęciem zajęć.
  7. Zabronione jest uczestnictwo w zajęciach po spożyciu alkoholu, leków lub innych środków zaburzających sprawność psychoruchową.
  8. FitMag nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione rzeczy na terenie obiektu oraz za wypadki będące następstwem niedostosowania się do niniejszego regulaminu.
  9. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Magdalena Wójcik-Dąbrowska FitMag, ul. Bolesławicka 22/86, 03-352 Warszawa. Gromadzenie i przetwarzanie w/w danych odbywa się wyłącznie w celu realizacji umowy.
 2. Płatność i organizacja zajęć Aqua Fitness.
  1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach aqua fitness, jest wykupienie wybranej przez siebie (we wstępnej rezerwacji) ilości zajęć.
  2. Uczestnicy zajęć aqua fitness mają możliwość wykupienia dowolnej ilości wejść,na aqua fitness tak, aby mogli wykorzystywać wszystkie zajęcia w których faktycznie mogą wziąć udział.
  3. Zajęcia aqua fitness trwają 30 minut (jedna jednostka zajęć) + 30 minut czasu technicznego (przygotowanie się przed i po zajęciach). Przekroczenie tego czasu wiąże się z dopłatą w kasie pływalni. Istnieje możliwość wykupienia podwójnych, 60 minutowych zajęć + 30 minut czasu technicznego.
  4. Zapisy na zajęcia na kolejny miesiąc rozpoczynają się od trzeciego tygodnia danego miesiąca. Zapisu można dokonać mailowo lub telefonicznie od poniedziałku do piątku albo osobiście (przed, bądź po zajęciach aqua fitness). Przy zapisach należy określić konkretny dzień i godzinę zajęć.
  5. Poprzez deklarację wyboru terminu i liczby zajęć po uzyskaniu potwierdzenia o wolnym miejscu na wybranych zajęciach następuje rezerwacja wstępna. Ostateczna rezerwacja – potwierdzony zapis na zajęcia, następuje z chwilą dokonania płatności.
  6. Zajęcia prowadzone są w grupach. Szczegółowe informacje na temat grafiku zajęć znajdują się na stronie www.
  7. Aktualny cennik zajęć znajduje się na stronie www. Ceny podane w cenniku dotyczą pojedynczych zajęć. Sposób wyliczania zajęć na przykład dla 3 wejść w miesiącu:
   1. nowi uczestnicy zajęć 3 x 43 zł = 129 zł
   2. stali uczestnicy* zajęć: 3 x 41 zł = 123 zł
    * (po minimum 4 miesiącach regularnego uczestnictwa w zajęciach).
  8. Płatność za zajęcia można dokonać gotówką w dniach i godzinach kiedy odbywają się zajęcia aqua fitness lub przelewem w terminie trzech dni roboczych od zapisu (wstępnej rezerwacji) na zajęcia, przy czym w przypadku płatności przelewem liczy się data wpływu na rachunek bankowy FitMag. Brak regulacji płatności wiąże się z anulowaniem rezerwacji. Kolejna rezerwacja jest możliwa w obrębie wolnych miejsc. Dane do przelewu: Magdalena Wójcik-Dąbrowska FitMag, ul. Bolesławicka 22/86, 03-352 Warszawa, nr konta: 23116022020000000046849062. W tytule przelewu proszę umieścić: imię i nazwisko uczestnika zajęć, ilość wejść na Aqua Fitness, informację za który miesiąc dokonywana jest płatność.
  9. W ramach wolnych miejsc można dołączyć do grup w trakcie rozpoczętego miesiąca.
  10. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn technicznych obiektu lub leżących po stronie firmy FitMag, opłata za niewykorzystane zajęcia zostanie, w zależności od dyspozycji klienta, rozliczona w miesiącu następnym lub firma FitMag zwróci kwotę za nieprzeprowadzone zajęcia.
  11. Odrabianie zajęć jest możliwe, jeśli istnieją wolne miejsca. Warunkiem odrobienia zajęć jest poinformowanie firmy FitMag o swojej nieobecności najpóźniej 2 dni robocze przed terminem zajęć. O niemożliwości uczestniczenia w zajęciach należy powiadomić w sposób, w jaki dokonywane są zapisy na zajęcia. Nie ma możliwości przekładania już raz przełożonych zajęć.
  12. W przypadkach losowych możliwe jest wyznaczenie osoby trzeciej która w zastępstwie będzie uczestniczyła w zajęciach. Umówienie osoby następuje w sposób, w jaki dokonywane są zapisy na zajęcia. Nieobecność osoby wyznaczonej na zastępstwo traktowane będzie jak nieobecność osoby zapisanej na zajęcia, zaś zajęcia te uważa się za wykorzystane. FitMag nie pośredniczy w szukaniu/wyznaczaniu osób trzecich na zastępstwo w zajęciach, uczestnicy robią to we własnym zakresie.
  13. Nie ma możliwości przekładania zajęć na kolejny miesiąc.
  14. FitMag zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora zajęć.
 3. Organizacja i płatność za lekcje pływania.
  1. Lekcje pływania prowadzone są indywidualnie bądź maksymalnie dla dwóch osób. W celu ustalenia godziny lekcji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź mailowy.
  2. Opłatę za lekcję, należy dokonać (u instruktora) tego samego dnia, bezpośrednio przed bądź po lekcji.
  3. Prosimy o odwoływanie lekcji najpóźniej dzień przed umówionym terminem.

 • © 2009-2024 Aqua fitness, aqua aerobik, nauka pływania - FitMag Warszawa